ניר בודנשטיין

מומחים » ניר בודנשטיין
אינדקס מומחים בבתי משפט
פרופיל
ניר בודנשטיין

כתובת: ז'בוטינסקי 53, תל אביב

שעות קבלה:
ימים ראשון - חמישי בין השעות: 8:30 - 18:30

ימים שישי - שישי בין השעות: 8:30 - 14:30

ניסיון מקצועי:

קישור לאתר: https://b-nadlan.com

מספר רישיון: 415317

ניצבים במרכז העשייה הישראלית במטרה ליצור מעטפת כוללת של שירותי הערכה וניהול מקרקעין לשם מיקסום הפוטנציאל הכלכלי – נדל"ני ללקוח

המשרד מספק ללקוחותיו מגוון שירותים בתחום שמאות, יעוץ וניהול מקרקעין כגון:

בדיקות כדאיות וניתוחים כלכליים לפרויקטים, יעוץ וניהול תביעות לפיצויים כתוצאה מהליכי הפקעה וירידת ערך, הכנת חוות דעת מומחה לבתי משפט, עריכת שומות להיטל השבחה וייצוג בהליכים בפני שמאי מכריע, הכנת חוות דעת לגופים ציבורים עפ"י תקני החשבונאות הבינלאומיים, בוררויות וגישורים בתחום המקרקעין, הכנת סקרי קרקע וטבלאות הקצאה ואיזון לפי חוק התכנון והבניה, הערכות שווי מקרקעין לרבות, מבני מגורים, משרדים, תעשיה, מסחר, קניונים, מרכזים לוגיסטיים תחנות דלק, קרקעות ועוד.

הערכות שווי מקרקעין

הכנת חוות דעת והערכות שווי מקרקעין לרבות, מבני מגורים, משרדים, תעשייה, מסחר, קניונים, מרכזים לוגיסטיים תחנות דלק, קרקעות ועוד. שומות וחוות דעת למערכת הבנקאית, על פי תקן 19 לתקינה השמאית. שומות לצורך דווח בדוחות הכספיים לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS), על פי תקן 17.1 לתקינה השמאית, בדיקות טרום רכישה לנכסים ומכרזים וייעוץ לעניין הגשת הצעות, הערכות כדאיות כלכליות תוך בחינת השימוש המיטבי וניצול אופטימלי של המקרקעין.

 

ליווי וייצוג בהליכים סטטוטורים

כמשרד המספק שירות שמאי מן השורה הראשונה, יש לנו את הכלים הטובים ביותר לטפל בסוגיות כמו: עריכת שומות להיטל השבחה ופגיעה במקרקעין, ליווי וייצוג בהליכים בפני שמאי מכריע, חוות דעת מומחה לבתי משפט, בוררות וגישור בתיקי מקרקעין, הכנת חוות דעת וניהול הליך התנגדות לתכנית בניין עיר, איחוד וחלוקה מחדש על פי חוק התכנון והבניה, אומדן דמי שכירות ראויים וקביעת שווי דמי מפתח.

ניר בודנשטיין

בודנשטיין ושות' - שמאי מקרקעין

ז'בוטינסקי 53, תל אביב, 6274808

077-3503070/2

www.b-nadlan.com

info@b-nadlan.com

נשמח לעמוד לשרותכם.

לא קיימים מאמרים למשתמש זה

שם מלא(חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

טלפון

תוכן ההודעה