אודות

דף הבית » אודות

המטרה של אתר זה הנה לאפשר לקהל הרחב ליצור קשר עם מומחים אשר מעניקים חוות דעת לצורך הגשתן לבית המשפט וכן יצירת קשר עם עורכי דין לפי אינדקס של התמחויות.

האתר הוקם ע"י עו"ד יואב רונקין המתמחה בתביעות ביטוח ונזיקין.

נמליץ לכם ליישם מס' כללים בטרם תתקשרו עם מומחה או עם עורך דין, כדלקמן:

* בטרם ההתקשרות עליכם לבדוק האם המומחה או עורך הדין מחזיקים ברישיון לעסוק בתחום עיסוקם. כך למשל עורך דין חייב להיות חבר בלשכת עורכי הדין ו"מומחה רפואי" הנו רופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973.

* יש לקבל הזמנת עבודה בכתב או הסכם שכר טרחה הכוללים את תחומי הפעילות ואת כל העלויות הצפויות. כך למשל, טרם ההתקשרות עם מומחה יש לקבל התחייבות בכתב לגבי העלות הכרוכה במתן חוות הדעת, במתן עדות בבית משפט, בעדכון חוות דעת אם נדרש כולל ביצוע בדיקות נוספות ללקוח. באשר להתקשרות עם עורך דין כמובן שיש לערוך הסכם שכר טרחה מסודר בכולל את מהות הטיפול, אופן התשלום,  מה קורה אם השירות מופסק במהלך הטיפול או באם יש צורך בניהול ערעור וכיוצ"ב.

* יש לבדוק את ניסיונו של המומחה או עורך הדין, לקרוא מאמרים שכתב, לבדוק האם הצליח בהופעותיו בבתי משפט, ואפשר גם לבקש לשוחח עם לקוחות אחרים ששכרו את שירותיו.

* יש לוודא שהמומחה אינו נגוע בניגוד אינטרסים.

שלבי ההתקשרות עם מומחה לצורך קבלת חוות דעת הנהוגים הנם כדלקמן (למען הסר ספק יש לוודא זאת עם המומחה): בשלב הראשון הלקוח מעביר למומחה חומר רלוונטי לצורך קבלת הערכה ראשונית האם יש כלל מקום לחוות דעת. העלות של הבדיקה הראשונית הנה בדרך כלל עד 2,000 ש"ח. באם המומחה מעריך שיש עילה לחוות הדעת הלקוח משלים את התשלום והמומחה עורך טיוטת חוות דעת. לאחר מכן, הלקוח או עורך דינו בודקים את הטיוטה, מעירים הערות וככל שהדברים מקובלים על המומחה הוא ממציא את חוות הדעת.

יצוין כי האתר או מפעליו אינם אחראים לטיב עבודתם של המומחה או עורך הדין ועל כן על הלקוח לבדוק היטב את מידת מומחיותם בטרם ההתקשרות וכי הם פועלים על פי דין.

נאחל לכם הצלה רבה והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה.

 

תפריט נגישות